Ташкилот тўғрисида маълумот Электрон почта: shahrisabz_txtb@xtv.uz Телефон: +99891-637-73-48, +99897-384-87-03 Почта манзили: 181300 Интернетдаги манзил: https://www.shahrisabztxtb.uz Мурожаат учун

75-522-55-71, 75-522-73-83

Боғланиш учун маълумотлар Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани
22

Вакансия бўйича номзодлар сони

Ҳужжатлар қабули тугашигача қолган вақт

# Вакант лавозим: Мудир (Очиқ) # Иш ҳақи: Иш ҳақи штат жадвали бўйича
# Ташкилот: Шаҳрисабз тумани халқ таълими бўлими # Қўшимча ҳақ: Кўзда тутилган
# Ташкилий тузилма: Бошқарув ходимлари # Ставка: Тўлиқ
# Туман: Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани # Ҳужжатларни қабул қилиш: 22.04.2021 дан 01.05.2021 гача
а) камида бакалавр даражасидаги олий маълумот; б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши; в) таълим сохасида камида 5 йил ва раҳбарлик лавозимида ёки халқ таълими бошқаруви органларида 3 йил иш стажи.

а) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари талабларига, шунингдек, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилиш; б) бўлимнинг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш ва бўлимга юкланган вазифалар ва функцияларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш; в) Ўзбекистон Республикаси конунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Ҳукумат қарорлари ва фармойишлари, вазирлик хайъати қарорлари, вазир ва унинг ўринбосарлари, Қоракалпогистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, вилоятлар халқ таълими бошкармалари ва Тошкент шахар халқ таълими Бош бошкармаси рахбарларининг буйруклари ва топширикларининг ўз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш хамда уларнинг идоравий мансуб ташкилотлар томонидан бажарилишини назорат қилиш; г) фаолиятнинг айрим йўналишлари бўйича бўлим ходимлари ўртасида функционал вазифаларни таксимлаш ва уларнинг жавобгарлиги даражасини белгилаш; д) умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасалари фаолиятига раҳбарлик қилиш, мувофиклаштириш, уларга юкланган вазифалар ва функцияларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат қилиш; е) кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш, номенклатура бўйича таълим муассасалари директори лавозимига номзодларни тайинлаш учун, шунингдек, хисоб- назорат номенклатурасига кирувчи лавозимларга кадрларни келишиш учун юқори турувчи халқ таълими бошқарув органларига такдим этиш; ж) умумий ўрта таълим мактабларини юқори малакали педагог ходимлар билан тулдириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш, улар меҳнатини рагбатлантириш ишларини ташкил этиш, ўқитувчиларнинг касбий фаолиятига боғлик бўлмаган турли хил ишларга жалб килинишини йул куйилмаслигини таъминлаш; з) бўлим ва таълим муассасалари рахбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишларини ташкил этилишини назорат қилиш; д) умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасаларида давлат таълим стандартлари ва давлат талабларининг бажарилишини таъминлаш ва таълим сифатини ошириш юзасидан чора-тадбирларни белгилаш; е) ўқувчиларнинг маънавий-ахлокий тарбияси ва маърифий ишларнинг самарали шаклларини хдмда услубларини ишлаб чиқилиши ва жорий этилишини таъминлаш; ж) имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган таълим муассасаларида ўқувчиларни реабилитация қилиш ва маънавий-ахлокий жихатдан тарбиялаш бўйича фаолиятини мувофиклаштиришни таъминлаш; з) умумий ўрта ва мактабдан ташқари давлат таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш сохасида комплекс ижтимоий-иктисодий ривожлантириш бўйича секторлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш; и) умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим сохасида нодавлат таълим хизматларини кўрсатувчи юридик шахсларни қўллаб-қувватлаш хамда умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасаларида таълим беришнинг мукобил шаклларини ривожлантириш; к) тасарруфидаги таълим муассасаларининг ўқувчилар шахсининг умумий маданиятини шакллантириш, жамият хаётига мослашуви, касбий таълим дастурларини онгли танлаш ва кейинги ўзлаштирилиши асосларини яратиш, жамият, оила ва давлат олдидаги масъулиятини хис қиладиган шахсни тарбиялаш ишларини амалга ошириш; л) умумий ўрта таълим муассасаларида соглом овкатланишни ташкил этиш; м) таълим муассасаларини аттестация ва аккредитациядан сифатли ўтказиш бўйича ишларни ташкил этилишини таъминлаш; н) умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасаларида ўқув-методик фаолиятни мувофиклаштириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишлишини таъминлаш; о) таълим тизимида бюджет ва бюджетдан ташқари маблагларни максадли сарфланишига раҳбарлик қилиш, давлат умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим муассасалари харажатларини молиялаштиришни, уларда бухгалтерия хисоби ва хисоботи юритилишини ташкил этиш; п) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тўзишда бўлим номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини химоя қилиш; р) таълим тизимида турли органлар ва жамоат ташкилотлари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш; с) умумий ўрта таълим мактабларининг битирувчиларини таълимнинг кейинги босқичига жалб қилиш ишларини амалга; т) таълим муассасалари биноларини капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишларини назорат қилиш; у) таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт базасини мустахкамлаш, ўқувчиларни унга жалб қилиш ишларини амалга ошириш; ф) касбий одоб-ахлоқ қоидалари, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни мухофаза қилиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларига риоя килинишини таъминлаш

Иш кунлари: душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума. Дам олиш кунлари: шанба, якшанба. Иш вақти: соат 9.00 дан 18.00 гача.