Ташкилот тўғрисида маълумот Электрон почта: xavas_txtb@xtv.uz Телефон: 67-364-65-90 Почта манзили: Ховос тумани Ховос шаҳарчаси Шоҳбекат кўчаси 31-уй Интернетдаги манзил: - Мурожаат учун

67-364-65-90

Боғланиш учун маълумотлар Сирдарё вилояти, Ховос тумани
0

Вакансия бўйича номзодлар сони

Ҳужжатлар қабули тугашигача қолган вақт

# Вакант лавозим: Бош иқтисодчи (Очиқ) # Иш ҳақи: 2,500,000.00 дан 2,500,000.00 гача
# Ташкилот: Ховос тумани халқ таълими бўлими # Қўшимча ҳақ: Кўзда тутилмаган
# Ташкилий тузилма: Ҳисобхона # Ставка: Тўлиқ
# Туман: Сирдарё вилояти, Ховос тумани # Ҳужжатларни қабул қилиш: 09.06.2021 дан 18.06.2021 гача
молия, иқтисодиёт йўналишида олий маълумот, соҳада камида уч йил иш стажига эга бўлиш керак.

Халқ таълими штатлар жадвалини. харажатлар сметасини хамда маблаглар буйича харажатлар сметасини тузади ва ушбу масалалар буйича ишларни ташкил этади; Халқ таълими тизимидаги тадбирларни ташкил этишда хисоб-китобларни ишлаб чикади; маблагларни режалаштиришда конун хужжатлари талабларига, шунингдек келгуси йил харажатлар сметаларини тузиш буйича курсатмаларга катъий риоя килинишини таъминлайди; тежамкорлик режимига амал килган холда харажатлар сметаларида талаб этилмайдиган тадбирлар учун бюджетдан ажратиладиган маблаглар киритишга йул куймасликни назорат килади; алохида тадбирларни утказиш муддатларини ва уларни молиялаштиришни таъмиилаш имконини хисобга олган холда харажатлар сметаси буйича бюджетдан ажратиладиган маблагларни чорак (ой)ларга таксимлашни таъминлайди; хисоб-китоблар ва асослантиришлар билан тасдикланмаган суммаларни харажатлар сметаларида кабул килишга йул куймасликни таъминлайди; халқ таълими тасарруфидаги туман бюджетидан молиялаштириладиган муассасалар ходимларига иш хаки тулови учун харажатлар сметаси буйича тасдикланган суммаларининг штат жадвалига биноан тасдикланган иш хаки суммаларига мувофиклигини текширади; штат жадвалларини белгиланган намунавий штат жадваплари ва штат нормативларига мувофиклиги, лавозимларнинг хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификаторига ва намунавий штатларга мувофиклигини, лавозим маошлари хамда уларга устамаларнинг тугри белгиланганлигини назорат килади; амалга ошираётган ишлари ва режалари тугрисида ХТБ уринбосари ва ХТБ мудирига хисобот бериб боради.

Иш кунлари: душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума.